Akreditovaná kalibrační laboratoř - Středisko kalibrační služby


Kalibrační laboratoř

Kalibrační laboratoř naší firmy byla akreditovaná v roce 2001 ČIA Praha dle normy 45001 pod číslem 2299.

V roce 2019 prošla kalibrační laboratoř recertifikací při kontrole a přechodu na normu ČSN EN ISO / IEC 17025 : 2018 čímž je certifikovaná, odborně způsobilá objektivně a nezávisle vykonávat kalibraci vah a závaží v rozsahu uvedeném v osvědčení o akreditaci.

V roce 2008 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pověřil naší firmu jako středisko kalibrační služby a přidělil kalibrační značku C 299 v souladu se zákonem 505/1990 sb. & 20 zákon o metrologii.
 

Předmět akreditace:

Kalibrace elektronických a mechanických vah s neautomatickou činností a závaží

Vedoucí kalibrační laboratoře:   ing. Dušan Beňo

Pracovníci akreditované kalibrační laboratoře( AKL) provádí kalibraci vah a závaží v sídle firmy, ale také u zákazníka, kde je předmětná váha umístněná.

Kalibrace vah se provádí dle kalibračních postupů obsažených v příručce kvality Akreditované kalibrační laboratoře.

Akreditovaná kalibrační laboratoř používá metody a postupy tak, jak to požadují technické specifikace, podle nichž kalibruje měřidla.

Kalibrační středisko má vypracován vnitřní systém kvality, který umožňuje trvale plnit všechna akreditační kritéria. Všechny kalibrační postupy, které laboratoř používá, jsou v plném rozsahu dokumentovány a validovány. Zpracování výsledků kalibrací a vystavení kalibračního listu se provádí pomocí výpočetní techniky.


 
Osvědčení o akreditaci cz   Osvědčení o akreditaci en  příloha akreditace 1     příloha akreditace 2
 
Osvědčení o akreditaci CZ  (dokument ke stažení ve formátu jpg)
Příloha k osvědčení o akreditaci: strana 1, strana 2
Rozhodnutí o akreditaci Eng (dokument ke stažení ve formátu PDF)

Naše kalibrační laboratoř na stránkách Českého institutu pro akreditaci ČIA

U kalibrační laboratoře - Kalibračního střediska č. 2299 akreditovaného Českým institutem pro akreditaci byla dne 16.11.2016 provedena pravidelná dozorová návštěva se závěrem: Subjekt plní posuzovaná kriitéria. Osvědčení o akreditaci č. 289/2014.

Automaticky hlídáme termíny pravidelných kalibrací i úředního ověřování vah dle aktuální legislativy u všech našich zákazníků, tak aby byly zajištěny všechny potřebné úkony.

V případě, že máte zájem o služby naší akreditované kalibrační laboratoře, kontaktujte nás, případně využijte náš formulář. Budeme vás kontaktovat co nejdříve:

 Nezávazná poptávka
 

Státní úřady a instituce související s metrologií, akreditacemi a zkušebnictvím:

Český institut pro akreditaci, o.p.s. - Český institut pro akreditaci poskytuje své služby na základě platných právních předpisů ve všech oblastech akreditace a to jak státním, tak i privátním subjektům. 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Jeho hlavním posláním je zabezpečovat úkoly, jež vyplývají ze zákonů České republiky a upravují technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a také úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii. Od roku 2009 potom zajišťuje také tvorbu a vydávání českých technických norem.

Český metrologický institut
- je organizace jež zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření ve všech oborech vědecké, technické a hospodářské činnosti.

VÁHOSERVIS, s.r.o. - Akreditovaná kalibrační laboratoř

Made by LUVR