Kalibrace a cejchování vah

Zde naleznete základní terminologii z oblasti vah a vážících systémů. Připravili jsme výňatky ze slovníku základních a všeobecných termínů v metrologii.

 

Kalibrace vah:

- měření, porovnání metrologických vlastností s etalonem
 

Cejchování vah

- cejchování vah (jejich úřední ověření) potvrzuje, že váha má požadované vlastnosti definované Českým metrologickým ústavem.

Kalibrační list:

- je tvořen titulním listem a dalších listů dle druhu kalibrovaného měřidla s vyznačením naměřených hodnot k etalonům

Kalibrační značka:

- kalibrační značku umísťuje středisko kalibrační služby na jím kalibrovaném měřidle. Tato značka je též uvedena na vydaném kalibračním listu

Ověření:

- ověřením měřidla se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Dokladem ověření stanoveného měřidla je úřední značka, popřípadě nepovinný doklad potvrzení o úředním ověření.

Váhy:

– měřicí přístroj , který slouží k určení hmotnosti tělesa, mohou být použity k určení dalších veličin související s hmotností.

Citlivost váhy:

– schopnost vah reagovat na malé změny zatížení

Opakovatelnost váhy:

-- schopnost vah poskytovat výsledky měření, které se shodují po dobu užívání

Stálost :

- schopnost vah udržovat své provozní vlastnosti po dobu užívání

Etalon:

- měřidlo sloužící k uchování této jednotky a jejímu přenosu na měřidla

Stanovené měřidlo:

- měřidla podléhající povinnému úřednímu ověření dle 505/1990 sb.

Pracovní měřidlo:

- měřidla nepodléhající povinnému úřednímu ověření, mohou být však kalibrována s ohledem na její význam

 
Kalibrační laboratoř, Kalibrace vah, Cejchování vahKontakty

VÁHOSERVIS, s.r.o. - Akreditovaná kalibrační laboratoř

Made by LUVR