Kontakt:

VÁHOSERVIS, s.r.o.
Akreditované kalibrační středisko

Charbulova 105
618 00, Brno
Tel.: 548 530 454
info@vahoservis.cz

Vybíráme z katalogu:


Společnost PRECIA MOLEN CZ s.r.o. (dříve VÁHOSERVIS, s.r.o.), mimo jiné také vyvinula samoobslužný váhový terminál BI 410, jež umožňuje vážení silničních automobilů bez osobní obsluhy. Stálý řidič, který vozí náklad má svoji čipovou kartu, noví řidiči  se zapíšou ručně pomocí alfanumerické klávesnici podle pokynů uvedených na terminálu do databáze.

Váhový terminál BI410
 
Samoobslužný váhový terminál

Váhový terminál BI410Váhový terminál BI410
 


Slovníček základních pojmů z oblasti kalibrace a cejchování vah.

Kalibrace vah

Cejchování vah

Váhy - realizace a referenční zakázky společnosti PRECIA MOLEN CZ s.r.o. (dříve VÁHOSERVIS, s.r.o.)

Přenos vážených dat - New Jersey USA

Přenos vážených dat do PCV USA v New Jersey jsme pro našeho významného partnera z oboru distribuce kosmetiky instalovali linku pro přenos vážených dat. Kontrola obsahu zásilek a následně návaznost v optimalizaci kamionové dopravy proti přetížení vozidla.


     Více je vzdálenému přenosu vážených dat

 

 

Modernizace betonárek

Modernizace betonárekNaše firma odstartovala velice zajímavé akce pro stavební průmysl. Modernizace betonárek se stala dominantí v posledních měsících, a výsledky jsou výborné. Použitím PLC Mida, snímačů Utilcell a Hottinger, firma dosáhla výborných výsledků v celé řadě výroben betonu. Tyto aplikace jsou nyni právě velice žádané z důvodu nové legislativy. Firma vlastní výborné know-how, který aplikuje flexibilně na konkretní řešení při modernizaci výroben betonových směsí.

      Více k modernizaci betonárek
 

Rekonstrukce výrobny betonových směsí

Výrobna betonové směsiSpolečnost Váhoservis má dloholeté zkušenosti při rekonstrukci výroben betonových směsí. V přiložené referenční zakázce se řešila rekostrukce mechanických vah na váhy elektronické a následné řízení dávkování komtonentů s propojením na PC.

      Více k rekonstrukcím výroben betonových směsí 

Elektronické silniční mostové váhy

Elektronická silniční mostová váhaMáme také mnoho různých realizací elektronických mostních vah o různé tonáži.

     Více k elektronickým mostním váhám


Dávkovací váha v úpravně vody

Dávkovací váha - úpravna vody
    Více k dávkovací váze

Dávkovací váha ve výrobně krmiv

Dávkovací váha - úpravna hnojiv
    Více k dávkovací váze
Přenos vážených dat do PC

Dálkový přenos vážených dat
    Více o systému přenosu dat do PC

Linka s 5 vážními můstky na jednom pracovišti. Jeden jako kontrolní, ostatní pro vlastní vážení. Přenos dat do počítače pro kontrolu obsahu zásilky. Řešení vytvořené pro renomovaný eShop.


Úpravna vody Štítary

Automatický vážní a dávkovací systém pro úpravu vody
Úpravna vody Štítary, automatický vážní a dávkovací systém pro úpravu vody. Dávkování vápna a úprava pH.

Více o automatickém vážním systému


Výběr z dalších realzovaných projektů.

VÁHOSERVIS, s.r.o. - Akreditovaná kalibrační laboratoř

Made by LUVR