Kalibrace vah

Kalibrace vah

Kalibrace vah je zjištění odchylek při vážení při dodržení specifikovaných standardních podmínek pro vážení. Kalibraci vah provádí každá společnost podle vlastního uvážení (doporučujeme provádět kalibraci vah jednou ročně).

Kalibrace probíhá tak, že na váhu jsou pokládány etalony od minimální až po maximální váživost. Etalon je závaží pravidelně ročně kontrolované Českým metrologickým institutem. Naměřené hodnoty jsou zapisovány do kalibračního protokolu a to včetně informací o teplotě prostředí, ve kterém kalibrace probíhala.

Po kalibraci je váha opatřena kalibračním štítkem, na němž je vyznačeno datum platnosti a pro váhu je vystavený kalibrační list, na kterém jsou uvedeny naměřené hodnoty.

Provedeme pro vás přípravu vah na kalibraci. Získáte tak jistotu, že Vaše váha bude pro kalibraci připravena a naměřené hodnoty budou tak co nejpřesnější, tedy s minimálními naměřenými odchylkami.
 
Kalibrační laboratoř, Kalibrace vah, Cejchování vahKontakty
 
 Nezávazná poptávka

VÁHOSERVIS, s.r.o. - Akreditovaná kalibrační laboratoř

Made by LUVR